تاریخ ثبت: 1400/03/01

نظر به درخواست های مکرر اساتید و پژوهشگران ارجمند، با تصمیم شورای سیاستگذاری، مهلت دریافت مقالات تا ۷ خرداد ۱۴۰۰ تمدید گردید

جهت دریافت آخرین اطلاعات به تقویم و تاریخ های مهم کنفرانس مراجعه نمایید.

نظرات کاربران


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1400/03/07
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1400/03/08
  • کنفرانس1400/03/09

جعبه/ سمت راست

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.